Hvornår kan jeg starte med at tage kørekort?

Mange ringer og spørger: “hvornår starter i det næste hold ?“, for så vil de gerne tilmelde sig til det.

Det kan du om mandagen kl. 19.00 til intro-aften, hvor vi sammen gennemgår alt om din fremtidige køreuddannelse. Der er typisk intro-aften 2 mandage om måneden (RING for næste introaften !!)

Derefter bruger vi såkaldt “Dialog-undervisning“. Dialogundervisning har den kæmpe fordel at eleven er med i et aktivt forløb;- d.v.s. at eleven bliver indraget i selve undervisningen med 2-vejs kommunikation, hvor lærereren kaster spørgsmål ud i æteren.

Hos os kan du altså starte op på din uddannelse 2 gange hver mdr. !! (altid mandage kl. 19.00, da det der er mig (HOT) der underviser, og tager imod dig på din nye uddannelse. Der vil du b.la. få udleveret en elevmappe med div. oplysninger, 2 lektionsplaner, ansøgningsskema, udførlig undervisningsplan over hvilke dage der undervises i de forskellige lektioner under de 8 ugenglige åbningstider i teorilokalet gennem det det næste kvartal, samt en grundig gennemgang af hele forløbet.

Iflg. lovgivningen må man tidligst starte på øvelseskørsel præcis

3 mdr. før man fylder 17 år. (d.v.s. kravlegården)

NB:

Teoriprøve må tidligst aflægges præcis 1 mdr. før man fylder 17 år.

Køreprøve må tidligst foregå på éns 17 års fødselsdag.